0%

Kabelový tunel Smíchov, severní větev

Investor: PREdistribuce, a.s.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Výstavba: 11/2009 – 04/2011
Lokace: ul. Na Zatlance, ul. Kováků

Severní větev kabelového tunelu Smíchov umožní vyvedení kabelů z transformovny Smíchov do oblasti Řep a Motola.

Kabelový tunel je celkové délky 185 m, z níž bylo realizováno 130 m. Předmětný úsek tvoří vlastní tunel podkovitého profilu, vyrovnávací komora a technologická šachta, jejíž součástí je podpovrchový objekt pro vyústění kabelů do kopaných tras a čerpací jímka průsakových vod. Tunel je v celé své délce řešen s oboustranným obsazením kabely.

Základní parametry:
  • celková osová délka tunelu – 185 m
  • realizovaný úsek – 130 m
  • hloubka dna tunelu – cca 6,0 m
  • výška nadloží – cca 2,8 m
  • profil tunelu podkovitý – 2,4 x 2,6 m
  • šachta K32 – Ø 3,6 m, hl. = 7,65 m
  • komora VK1 – 3,0 x 3,0 m, hl. 6,0 m

Podmínky pro ražbu kabelového tunelu byly velmi nepříznivé, a to především díky vlastnímu nesoudržnému zemnímu prostředí, nízkému nadloží (cca 2,8 m), blízkosti kanalizačních stok a stoletému vodovodu v nadloží cca 1m nad klenbou. S ohledem na vnější podmínky bylo třeba vytipované přilehlé objekty zabezpečit pomocí podzemní stěny z tryskové injektáže pro odstínění účinků ražby. Provizorní výztuž štoly tvoří ocelové důlní výstroj, ocelové pažiny a stříkaný beton s vloženou sítí. Definitivní konstrukci tunelu tvoří armovaný beton litý do bednění. Hydroizolace stavby je řešena pomocí chemických přísad do betonu a zajištěním pracovních a dilatačních spár bentonitovými a PVC pásy.