0%

Kabelový tunel Smíchov, jižní větev

Investor: PREdistribuce, a.s.
Dodavatel: NAVATYP, a.s.
Výstavba: 10/2006 – 01/2008
Lokace: ul. Ostrovského

Kabelový tunel Smíchov je součástí strategického energetického propojení transformoven 110/22 kV Karlov a Smíchov. Současně umožní vyvedení kabelů 22kV z TR Smíchov. Celková délka tunelu je 262 m a tvoří ho vlastní tunel podkovitého profilu, 3 technologické šachty, technická komora a strojovna vzduchotechniky. Tunel je v celé své délce řešen v podkovitém profilu s oboustranným obsazením kabely.

Základní parametry:
  • celková osová délka tunelu – 262 m
  • hloubka dna tunelu – 4,5 – 10,5 m
  • výška nadloží – cca 4,5 m
  • profil tunelu podkovitý – 2,4 x 2,6 m
  • šachta K33 – Ø 3,6 m, hl. = 9,4 m
  • šachta K34 – 4,3 x 3,6 m, hl. = 13,0 m
  • šachta K34 – 2,8 x 2,8 m, hl. = 12,4 m

Ražba tunelu byla vedena ve zhoršeném horninovém prostředí, navíc v blízkosti vodovodních řadů starých přes 100 let a podchází kanalizační stoky s minimálním nadložím cca 1,0 m. S ohledem na to byla v předstihu provedena podzemní stěna z tryskové injektáže pro odstínění účinků ražby.

Vzhledem k hloubce uložení tunelu a úrovni podzemní vody byly použity dvě technologie ražby – v nesoudržném zemním prostředí nad hladinou podzemní vody a v nesoudržném hlinitoštěrkovém prostředí pod ochrannou klenbou ze sloupů tryskové injektáže. Provizorní konstrukce byla tvořena klasickou ocelovou důlní výstrojí v kombinaci se stříkaným betonem s vloženou sítí. Definitivní ostění tvoří armovaný beton litý do bednění. Hydroizolace stavby je řešena pomocí chemických přísad do betonu a vnitřním hydroizolačním nátěrem.

Lokace projektu