0%

Kabelový tunel Slávia

Investor: PREdistribuce, a.s.
Dodavatel: Prominecon a.s. + POHL cz, a.s.
Výstavba: 03/2011 – 09/2012
Lokace: Pod Bohdalcem – areál ČEPS

Realizace projektu byla vynucena potřebou vyvedení z TR Jih směrem do Malešic. V daném směru se nachází odstavné nádraží Vršovice a je zde výrazný terénní skok, proto bylo přistoupeno k řešení pomocí kabelového tunelu.

Tunel je podkovitého profilu délky 314 m a jeho součástí jsou tři šachty, které umožňují zatažení kabelů z transformovny a jejich vyvedení do navazujících kopaných tras. V celé délce je tunel řešen s oboustranným uložením kabelů.

Základní parametry:
  • celková osová délka tunelu – 314 m
  • mocnost nadloží – 7 – 18,5 m
  • profil tunelu podkovitý – 2,1 x 2,3 m
  • šachta K39 – Ø 4 m, hl. 24,5 m
  • šachta K40 – Ø 2 m, hl. 14,2 m/li>
  • šachta K41 – Ø 4 m, hl. 9,9 m

Ražba byla vedena v prostředí porušených bohdaleckých břidlic pod hadinou podzemní vody. Mezi nejnáročnější prvky výstavby náleží vlastní ražba, resp. dodržení požadavků SŽDC na minimalizaci dopadů ražby na povrch. Tunel podchází řadu tratí vč. elektrifikované hlavní tratě Praha – Benešov a staré, ale obývané, drážní domky, které nejsou dostatečně založeny ani ztuženy.

Pro minimalizaci dopadů na povrch byl důraz kladen na rychlé uzavírání profilu ražby. Poklesy povrchu nepřesáhly 2 mm a vnitřní přetvoření profilu 6 mm. Provizorní ostění bylo tvořeno ocelovými příhradovými rámy, ocelovými sítěmi a stříkaným betonem. Definitivní konstrukci tvoří armovaný beton litý do bednění.

Z provozních souborů je nejzajímavější řešení požární signalizace pomocí teplotního kabelu, který lineárně hlídá teplotu prostředí v celé délce tunelu a hodnoty přenáší ze své vyhodnocovací jednotky do hlavního řídícího panelu.