0%

Kabelový tunel Pankrác

Investor: PRE distribuce, a.s.
Dodavatel: Subterra, a.s.
Výstavba: zahájení 09/2006
Lokace: ul. Na strži, ul. Na Pankráci

Kabelový tunel Pankrác je součástí strategického propojení nově budované TR Pankrác se stávajícími TR Karlov a TR Lhotka. Zároveň bude sloužit pro vyvedení kabelů z transformovny Pankrác do příslušných směrů.

Tunel je celkové délky 463 m a tvoří ho vlastní těleso tunelu podkovitého profilu, 3 kruhové technologické šachty a technická komora. Tunel je navržen pro oboustranné uložení kabelů.

Základní parametry:
  • celková osová délka tunelu – 463 m
  • výška nadloží – 8,5 – 14,5 m
  • profil tunelu A&nbsp – š = 2,60 m, v = 3,10 m
  • profil tunelu B – š = 2,60 m, v = 2,60 m
  • šachta K11 – Ø 4,2 m, hl. = 20,70 m
  • šachta K12 – Ø 3,2 m, hl. = 15,5 m
  • šachta K12 – Ø 3,2 m, hl. = 15,7 m

Trasa tunelu propojuje budoucí transformovnu Pankrác s křižovatkou ulic Na Pankráci, Na Strži a Budějovická, kde jsou primární vyústění kabelů do směru k TR Karlov a k TR Lhotka. Investor požadoval vyvedení kabelů do všech rohů této dopravně velmi exponované křižovatky. To bylo zajištěno technologickými šachtami a pomocí ocelových chrániček DN1000 provedených protlakem.

Vzhledem ke geologickým podmínkám a terénnímu profilu se dno tunelu pohybuje v úrovni 12,0 – 15,5 m pod povrchem. Trasa přechází nad budoucí přístupovou štolou metra trasy D. Provizorní konstrukce byla řešena s použitím důlní výztuže a stříkaným betonem SB 20. Definitivní ostění je provedeno jako monolitická železobetonová konstrukce s hydroizolačními opatřeními.