0%

Kabelový tunel Kateřinská

Investor: PRE distribuce, a.s.
Dodavatel: NAVATYP, a.s.
Výstavba: 11/2006 – 11/2007
Lokace: ul. Kateřinská

Kabelový tunel Kateřinská je součástí strategického propojení transformoven Karlov a Smíchov. Zároveň slouží jako vývodový tunel pro kabely z TR Karlov. Kabelový tunel je celkové délky 132 m a tvoří ho vlastní tunel podkovitého profilu a 2 kruhové technologické šachty. Tunel je navržen pro oboustranné uložení kabelů.

Základní parametry:
  • celková osová délka tunelu – 132 m
  • hloubka dna tunelu – 8,2 – 4,4 m
  • výška nadloží – 6,0 – 2,1 m
  • profil tunelu – 2,3 m x 2,1 m
  • šachta K38 – Ø 4,9 m; hl. = 8,6 m

Vzhledem k návaznosti na poměrně mělce umístěný suterén TR Karlov a množství inženýrských sítí umístěných prakticky v celé trase tunelu je výškové vedení řešeno ve dvou úrovních.

Z hlediska vlastního stavebního řešení a technologické realizace byl tunel rozdělen na dvě části podle výškového vedení. Provizorní konstrukce je řešena pomocí důlní výztuže s pažením po celém obvodě a stříkaným betonem SB 20. Definitivní ostění je provedeno jako monolitická železobetonová konstrukce s hydroizolačními opatřeními.

Lokace projektu