0%

Kabelový tunel Černý most

Investor: Pražská energetika, a.s.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Výstavba: 08/2003 – 09/2004
Lokace: ul. K Hutím

Kabelový tunel řeší propojení transformovny 110/22kV Černý Most s oblastí odběru sítě 22kV. Tunel je v celé délce řešen jako průchozí s jednostranným obsazením kabely. Na trase byly použity dva různé profily, což je dáno volbou technologie – ražba a kopaná trasa.

Základní parametry:
  • celková délka – 254 m
  • hloubka dna – 2,1 x 2,4 m
  • délka kopaného úseku – 230 m
  • délka raženého úseku – 24 m
  • profil kopaného úseku – obdélníkový 2,1 x 2,4 m
  • profil raženého úseku – podkovitý 2,2 x 2,75 m

Stavba byla realizována v nepříznivém vysoce agresivním prostředí. V celé své délce je pod hladinou podzemní vody s vysokým obsahem síranů, tedy silně agresivní na betonové konstrukce. Tomu byla uzpůsobena definitivní konstrukce. Tunel je v celé své délce proveden ze síranovzdorného betonu a izolován pomocí bentonitové izolace. Ochrana proti bludným proudům je jednak volbou složení betonu, předepsaným minimálním krytím výztuže a způsobem ukládání.

Během realizace díla se vyskytlo několik nečekaných problémů – poklesy dráhy, vysoké přítoky do výkopu apod. I přesto bylo – díky odborným zkušenostem všech zúčastněných subjektů – dílo dokončeno 2 měsíce před původně plánovaným termínem.