0%

Dětská fakultní nemocnice Motol

Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Dodavatel: Metrostav a. s.
Výstavba: 09/2006 – 09/2007
Lokace: Fakultní nemocnice v Motole

Projekt řeší nové podzemní koridory – provozní chodby, které budou propojovat všechny nové objekty v areálu nemocnice a budou napojeny na již existující systém podzemních koridorů. V koridorech bude provozován automatický vozíkový dopravní systém, pneumatická doprava, rozvod medicinálních plynů a veškeré zásobování kabely NN a sdělovacími kabely.

Základní parametry:
  • celková délka – 202 m
  • hloubka dna – 7,4 – 12,8 m
  • základní profil, světlý – 5,0 x 3,0 m
  • základní profil, hrubý – 6,2 x 4,2 m

Navrhované koridory jsou různých velikostí s přechodovými tvary v místech napojení na koridory stávající. Základní profil má kruhovou klenbu, rovné stěny a dno tvoří kruhová protiklenba. Provizorní obezdívku tvoří rámy z důlní výztuže K24 se stříkaným betonem. Definitivní obezdívku tvoří armovaný beton litý do bednění.