Nabízíme

  • posouzení podzemních konstrukcí
    • provizorní konstrukce
    • definitivní konstrukce
  • nezávislé odborné posudky

Statické a geotechnické analýzy

Základem dobrého projektu je správné posouzení geotechnických podmínek zemního prostředí a na to navazující návrh vlastního podzemního tělesa....

Tunelové trasy s členěným výrubem

Vývoj napětí a deformací skalního masivu