Fotogalerie

KABELOVÝ TUNEL ZLIČÍN-JIH

Investor: PREdistribuce, a.s.
Dodavatel: NAVATYP, a.s.
Termín výstavby: 03/2009 - 01/2010

Kabelový tunel Zličín - jih řeší způsob vyvedení výkonu druhé sekce 22kV transformovny Zličín z areálu TR jižním směrem k Západnímu Městu a obchodní zóně Zličín a Chaby
Kabelový tunel je celkové délky 151m a tvoří ho vlastní tunel kruhového profilu, 2 technologické šachty a strojovna vzduchotechniky. Součástí díla jsou podpovrchové objekty pro vyústění kabelů do kopaných tras, nasávací objekt vzduchotechniky a čerpání průsakových vod. Tunel je řešen v kruhovém profilu s oboustranným obsazením kabely pro maximální obsazení 24 ks kabelů 22 kV.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • osová délka tunelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,5 m
  • hloubka dna tunelu . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,75 - 12,25 m
  • výška nadloží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 - 9,0 m
  • profil tunelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kruh DN 2,63 m
  • šachta Š11 . . . . . . . . . . . . . . 4,45 x 5,40 m, hl. 11,15 m
  • šachta Š12 . . . . . . . . . . . . kruh DN 4,20 m, hl. 11,90 m
  • Geotechnické podmínky pro ražbu tunelu tvoří prostředí nezpevněných a málo zpevněných pískovců nad hladinou podzemní vody. Toto prostředí a dimenze tunelu vedly k volbě technologie ražby pomocí mechanizovaného štítu, která je efektivnější oproti klasickému způsobu, kdy je konstrukce tunelu rozdělena na provizorní a definitivní ostění. Definitivní ostění je skládáno z jednotlivých segmentů spojených vzájemně na pero a drážku uvnitř tubusu štítu, ze kterého je postupně vytlačováno kontinuálně s postupem ražby. Okamžitě po vyražení tak vzniká definitivní dílo, které se již jen vystrojí ocelovou konstrukcí pro vedení kabelů.