Fotogalerie

Kabelový tunel Štvanice

Investor: Pražská energetika, a.s.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Výstavba: 09/1999 - 06/2001
Uvedení do provozu: 07/2001

Kabelový tunel řeší propojení transformoven Holešovice a Střed kabelem 110 kV. Vzhledem na fakt, že transformovny jsou odděleny říčním tokem Vltavy, je kabelový tunel jedinou možností, jak zajistit jeho spolehlivost, obsluhovatelnost a stálou dostupnost pro případ poruchy.

Celková délka je cca 585m se stálým spádem 0,55% k holešovické straně. Profil tunelu je podkovovitý o světlých rozměrech 2,15m x 1,8m (výška ve vrcholu klenby x šířka) a definitivní konstrukce je v celé délce chráněna mezilehlou fóliovou izolací (viz foto). Na holešovickém břehu vstupují silové kabely do tunelu šachtou J31 - hloubka 30m, průměr 3,9m, a na karlínském vystupují šachtou J32 - hloubka 23m, průměr 3,1m. Hloubka dna tunelu pod hladinou Vltavy je cca 18,5m.

Při návrhu konstrukce a trasy tunelu se jako největší problém ukázaly geologické podmínky v uvažovaném místě podchodu Vltavy, neboť inženýrskogeologický průzkum indikoval horninový masiv s výraznými tektonickými poruchami. Díky vysoké odborností a profesionalitě pracovníků naší firmy a technologické kázni a vyspělosti firmy Pohl cz a.s. která stavbu realizovala, však můžeme směle prohlásit, že kabelový tunel Štvanice je nejsušším tunelem pod Vltavou.