Fotogalerie

Vyvedení kabelů 22kV – TR Zličín (Multichránička)

Investor: Pražská energetika, a.s.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Výstavba: 09/2005 - 12/2005
Uvedení do provozu: 01/2006

Stavba řeší energetické zásobování letiště Ruzyně. Vzhledem k minimu času na přípravu projektu i vlastní stavbu, bylo nutno zvolit technologii, jež nebude příliš ovlivňována rozmary počasí a technologickými pauzami. Jako vhodná varianta se ukázalo uložení kabelů do trub ze šroubovitě vinutého plechu na koncích zaústěných do technických komor ze železobetonu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 • celková délka..................................……200m
 • hloubka dna ……………….....……......3,2-3,5m
 • délka multichráničky..............................181m
 • profil multichráničky.....................2400x2,5mm
 • - materiál:       spirálově stočený ocelový plech
 • - šířka / výška vlny plechu:             100/20mm
 • Multichránička je kruhového průřezu o průměru 2,4m z vlnitého ocelového plechu tl. 2,50mm šroubovitě vinutého. Sekundární konstrukci tvoří vnější obetonování v tloušťce 250 mm. To slouží jednak jako ochrana proti bludným proudům a současně splňuje požadavky na protipožární odolnost (samotná plechová roura má odolnost pouze 15 minut).
  Délka multichráničky je 181,0m. Na obou koncích multichráničky jsou umístěny železobetonové technické komory TK1 a TK2 z nichž jsou kabely vyvedeny do kopaných tras. V TK1 je umístěna strojovna vzduchotechniky. Multichránička i technické komory jsou uzpůsobeny pro oboustranné vystrojení výložníky. Ty jsou z oceli se žározinkovou protikorozní ochranou o šířce 400-650mm, což umožňuje uložení dvou až tří kabelů 22kV na jedné lávce.
  Celá trasa je sestavena ze čtrnácti trub délky 12,7m. V místech napojení na technické komory jsou použity krátké kusy délky 1,6m. Krátké kusy jsou ukončeny rovně vinutým plechem délky 0,3m, což umožňuje pravidelně po obvodě umístit kotevní šrouby M16x200mm a těsnění proti vodě. Jednotlivé trouby jsou mezi sebou spojeny pomocí pískotěsných ocelových páskových spojek, mezi spojku a trouby se pro snížení propustnosti vkládá pryžový a bentonitový těsnící pás.
  Stavba multichráničky je v celé délce prováděna ve výkopu. Jednotlivé trouby se pokládají do výkopu na železobetonovou desku, ke které se kotví pomocí ocelových pásků. To zamezí „vyplavení“ roury při obetonávce. Po dokončení bude konstrukce ve výkopu zasypána a terén uveden do původního stavu.