Fotogalerie

Tunel Červený vrch

Projekt tohoto kabelového tunelu byl zpracován současnými jednateli společnosti ještě pod hlavičkou společnosti Ingutis.

Kabelový tunel vede z TR 110/22kV Červený vrch ve Veleslavíně u šáreckého parku za Evropskou ulici.
Kabelový tunel je celkové délky 711 m. Tvoří ho vlastní těleso tunelu podkovitého profilu a 4 kruhové technologické šachty. Na šachtách jsou osazeny poklopy pro obsluhu a únik, nasávací objekty vzduchotechniky a podpovrchové objekty, jež slouží pro vyvedení kabelů. Tunel je navržen pro oboustranné uložení kabelů 22 kV s maximální obsazeností 30 kabelů.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 • celková osová délka tunelu . . . . . . . . . . . . 711 m
 • výška nadloží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8-11,0m
 • hloubka tunelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8-14,5m
 • sklon trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,67 - 2,52%
 • profil tunelu . . . . . . . . . . . . podkovitý š=2,65m, v=2,8m
 • šachta Š1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d=3,2m, hl.=9,10m
 • šachta Š2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d=3,2m, hl.=14,5m
 • šachta Š4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d=3,2m, hl.=6,8m
 • šachta Š5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d=3,2m, hl.=10,6m

 • Trasa tunelu vede rozmanitým geologickým prostředím. V prvním úseku cca 230 m mezi Š1 a Š2 se jedná o rozpukané křemence, na které navazují zvětralé šárecké břidlice v dl. 40 m přerušené na 100 m náplavovými sedimenty původního potoka. Za nimi opět pokračují břidlice v dl. 50m. Koncovou část ražby tvoří prostředí navětralých šáreckých tufů v dl. 180m a v posledních 80m ražba probíhala na rozhraní navážek a zvětralých dobrotivských břidlic. Dílo se v celé délce pohybuje pod hladinou podzemní vody.
  Konstrukčně je tunel řešen provedením provizorní konstrukce a následně definitivní konstrukce. Provizorní konstrukce je řešena s použitím důlní výztuže a stříkaným betonem SB 20. Technologicky byla ražba převážně realizována na plný profil s postupným vkládáním důlních rámů s časovým omezením podle stability čelby. Vše za provádění geotechnického monitoringu. Definitivní ostění je monolitická železobetonová konstrukce s hydroizolačními opatřeními.