Fotogalerie

Situace stavby Posuzované řezy v profilu KT Výpočtový model Ohybové momenty Posouvající síly Normálové sílý Hlavní napětí v betonu - tlak Hlavní napětí v betonu - tah Deformace a trhliny

KABELOVÝ TUNEL VLTAVA

Investor: PRE distribuce, a.s.
Stupeň: realizační dokumentace

Informace o vlastním tunelu jsou zde v sekci podzemní stavby.

Geotechnický a statický výpočet primárně vychází podrobného inženýrsko-geologického průzkumu. Statický výpočet definitivního ostění řeší stanovení průběhů a velikostí vnitřních sil, stanovení hlavních napětí, šířku trhlin a deformace.
Výpočet zohledňuje skutečnost, že v definitivním ostění dochází již při vzniku velmi malých trhlin ke zmenšení tuhosti průřezu a k následnému přerozdělení vnitřních sil do méně namáhaných oblastí. Dochází tedy k jejich redistribuci ještě před dosažením mezních stavů. Do výpočtu je dále zahrnut tvar a plocha betonářské výztuže, neboť procento vyztužení v jednotlivých průřezech není konstantní a průřezy s větší ohybovou tuhostí vykazují menší deformace a větší hodnoty napětí.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • celková délka . . . . . . . . . . . . . . . . . … 281,3m
  • hloubka tunelu pod hladinou Vltavy . . . . . 22,8 m
  • mocnost nadloží . . . . . . . . . . . . . . . 15,5 m
  • světlý profil tunelu . . . . . . . . podkovitý, š=1,85m, v=2,5m
  • Šachta K35 . . . . . . . . . . . . . . . . d=3,9m, hl.=32,9m
  • Šachta K36 . . . . . . . . . . . . . . . . d=3,2m, hl.=26,8m