Sanace objektů Barrandovského spadiště

Investor: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Dodavatel: Pragis a.s.
Realizace: září 2010 - červenec 2011

Projekt řeší sanaci betonových konstrukcí revizních objektů spadištěOK_33K na jednotné stokové sítí v Praze 5 – Barrandově. Tato stavba je v poměrech pražské kanalizační sítě stavbou atypickou a to jak svou hloubkou, tak i svým členěním na jednotlivé stavebně - provozní objekty. Objekt řešeného spadiště OK_33K se nachází na sídlišti Barrandov v Praze 5. Svou velikostí a členěním lze toto spadiště považovat v poměrech pražské kanalizační sítě za objekt atypický a to především jak svou hloubkou, tak i svým dělením na jednotlivé provozní objekty, kterými jsou vlastní spadiště, kruhová vstupní šachta, přístupová chodba, komora nad vývarem spadiště a oddělovací komora na odtoku ze spadiště. Prováděná oprava objektů spadiště se týkala sanace betonových konstrukcí a průsaků do objektů sloužících k přístupu a revizi vlastního spadiště.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 • Spadiště splaškového průtoku..............hl.75 m, DN 500
 • Spadiště dešťového průtoku..................hl.75 m, DN 2000
 • kruhová vstupní šachta se středovým vřetenovým schodištěm hl. 75 m, průměr 4 m
 • přístupová chodba obdélníkového průřezu rozměry 1,2x2m, dl. 70 m
 • komora nad vývarem spadiště obdélníkový půdorys cca 4,5x11 m s klenutým stropem výšky 3,2 m s galerií
 • oddělovací komora obdélníkový půdorys cca 6x13 m, celková výška 6 m s pochozí galerií
 • Technické řešení

  Betonová konstrukce řešených objektů byla ohrožována masivními průniky vody z okolního horninového prostředí. Důsledkem těchto průniků byly masivní uhličitanové výluhy na povrchu konstrukcí. Díky vysoké vlhkosti docházelo mimo koroze betonu také k rozsáhlé korozi veškerých kovových prvků vnitřního vystrojení.
  Návrh a realizace sanace postižených konstrukcí vycházela z provedeného podrobného stavebně technického průzkumu. Cílem těchto prací byla především eliminace průniků podzemní vody do díla a zajištění alespoň částečného provětrání. Zároveň však bylo nutné respektovat fakt, že stavební objekty nebyly navrženy jako vodotěsné, a proto úplné uzavření díla nebylo možné především ze statického hlediska. Sanace konstrukcí tak byla doplňována organizovaným svedením a odvedením podzemních vod v díle.
  Sanační zásahy do stavebních objektů jsou tedy řešeny především zednickým vyspravením a finalizací vnitřních povrchů konstrukcí a pracovních spár vhodnými vodotěsnými materiály. Pro stanovení rozsahu prací na betonových klenbách byla použita metoda 3D laserového skenování konstrukce.