Nabízíme

  • projektová dokumentace od studie po realizaci
  • havárie, rekonstrukce i nové projekty
  • inženýrská činnost

Sanace betonových konstrukcí

Na poli sanací betonových konstrukcí zpracováváme projekty a návrhy technologie sanací pro veškeré betonové konstrukce a prakticky ve všech stupních projektové dokumentace. Vzhledem k zaměření naší firmy, se především specializujeme na sanace betonových staveb podzemních.

Základem dobré sanace je mimo zručných řemeslníků také použití kvalitního stavebního materiálu. Proto bedlivě sledujeme stavební materiály na našem trhu a úzce spolupracujeme s renomovanými výrobci sanačních hmot.

Z řady sanovaných objektů jsme do galerie vybrali sanaci hlubokých revizních šachet a objektů pražské kanalizace, dále sanaci pražských podzemních betonových vodojemů, ale také sanaci šachet a kabelových tunelů Pražské energetiky.