Příspěvky na konferencích a jiná prezentace

Zatížení kruhových šachet | 42. Konference Zakládání staveb Brno 2014 , 11/2014

Autor: Ing. Sedláček
Příspěvek na konferenci se zahraniční účastí. Příspěvek naleznete zde: http://www.ko-ka.cz/cz/Publikace/2014_11_Sedlacek_ZS.pdf.

Definitivní ostění kabelového tunelu Karlín | 12.betonářské dny 2012 , 11/2012

Autor: Ing. Sedláček a Ing. Cupal
Příspěvek na mezinární konferenci v Hradci Králové se konal v kongresovém centru ALDIS. Kolegové prezentovali definitivní ostění zajímavého projektu v centru Prahy. Prezentaci naleznete zde: http://www.ko-ka.cz/cz/Publikace/2012_11_KT_Karlin.pdf.
Upravenou část pro sborník naleznete zde: http://www.ko-ka.cz/cz/Publikace/2012_11_KT_Karlin_sbornik.pdf.

Vybrané havárie zděných stok v Praze | XII. ročník mezinárodní konference a výstavy, 10/2011

Autor: Ing. Jan ŘEHOŘ
Příspěvek na mezinárodní konferenci ve Velkých Bílovicích se týkal vybraných havárií na území hlavního města Prahy. Kolega představil příklady havárií zděných stok, shrnutí příčin vzniku, způsob oprav a preventivní opatření.
Prezentace je ke shlédnutí zde: http://www.ko-ka.cz/cz/Publikace/2011_10_Havarie_kanalizaci_prez.pdf.
Textová podoba příspěvku je ke shlédnutí zde: http://www.ko-ka.cz/cz/Publikace/2011_10_Havarie_kanalizaci_text.pdf.

Využití technologie 3D laserového skenování| XII. ročník mezinárodní konference a výstavy, 10/2011

Autor: Ing. Pavel FATKA
Využití speciální geodetické technologie 3D laserové skenování v současném stavebnictví. Hlavním cílem článku je na pilotním projektu přiblížit principy a technické možnosti.
Prezentace je ke shlédnutí zde: http://www.ko-ka.cz/cz/Publikace/2011_10_Laserove_skenovani_prez.pdf.
Textová podoba příspěvku je ke shlédnutí zde: http://www.ko-ka.cz/cz/Publikace/2011_10_Laserove_skenovani_text.pdf.

Definitivní ostění podzemních staveb z hlediska betonáře | Tunelářské odpoledne, 9/2011

Autor: Ing. Michal SEDLÁČEK Ph.D.
Prezentace je ke shlédnutí zde: http://www.ko-ka.cz/cz/Publikace/2011_09_Tunelarske_odpoledne.pdf.

Vodojem Ládví, sanace komory 3 | konference, 2008

Autor: Ing. Michal SEDLÁČEK

Sanace stoky v Pařížské ulici v Praze | konference, 2008

Autor: Ing. Štěpán MOUČKA

Likvidace povodňových škod na stoce B, Praha 8 - Karlín | konference , 2003

Autor: Ing. Štěpán MOUČKA

Analýza rizik při provozu a rekonstrukci stokových systémů | konference, 2002

Autor: Ing. Štěpán MOUČKA

Sanace vejčitých stok | konference , Brno 2000

Autor: Ing. Štěpán MOUČKA
Realizované sanace na vejčitých stokách v Praze - zpevnění stoky stříkaným betonem se žlábkem z čediče, zatažení laminátové vložky.