Nabízíme

  • projektová dokumentace od studie po realizaci
  • havárie, rekonstrukce i nové projekty
  • inženýrská činnost
  • statické výpočty
  • nezávislé odborné posudky

Podzemní stavby

V oblasti podzemních staveb se specializujeme především na liniové stavby pro vedení energetických systémů - kolektory, kabelové tunely - a to od prvotní studie, přes dokumentaci k územnímu rozhodnutí až po realizační projekt. V naší firmě působí odborníci, kteří stáli u počátku vývoje kolektorů v tehdejší Československé socialistické republice v rámci podniku Interprojekt. Krom toho provádíme projekty k tunelům pro pěší i vozidla, podzemní garáže a další typy podzemních staveb. Na Vaše přání vyprojektujeme i protiatomový kryt.

Podzemní stavby se odvíjejí od geotechnických charakteristik zemního prostředí a statického posouzení nové konstrukce. K tomuto tématu více v samostatné sekci.

V oblasti projektování podzemních staveb není nic, co by nás mohlo překvapit. Pokud máte problém, neváhejte a obraťte se na nás.