Ostatní činnost

Projektování podzemních staveb, vodovodů a kanalizací, jejich oprav a rekonstrukcí, tvoří hlavní část naší činnosti. Současně s tím se však zabýváme i širokým spektrem činností, které s projektováním více či méně souvisejí. Tyto "vedlejší" činnosti tvoří významnou část našeho portfolia.

Stručný přehled

  • injektáže zemin, tj. sanace rozvolněných zón a vylepšování vlastností zemního prostředí
  • speciální projekční a poradenské činnosti, např. pro výrobce kanalizačních tvarovek či provozovatele sítí
  • stavební dozor
  • inženýrská činnost
  • zajištění geotechnického monitoringu
  • studie proveditelnosti a cost&benefit analýzy stavebních projektů, součásti žádosti o finanční dotaci EU
  • velkoplošné barevné skenování šíře potisku max. 1189mm
  • digitalizace dat, převod papírových archivů a předloh do digitálních formátů