Získané ocenění a uznání

ČKAIT - Zvláštní ocenění za ekologii 2012| 16. 3. 2013

ČKAIT nám udělila Zvláštní ocenění za ekologii roku 2012 za projekt Koncová odlehčovací komora. Více o projektu naleznete zde.

ČKAIT - Čestné uznání 2007| 5. 4. 2008

ČKAIT nám udělila Čestné uznání roku 2007 za projekt Návrh definitivního ostění z prostého betonu - Železniční tunel.