Fotogalerie

Betonáž v pracovní šachtě Spodni patro šachty Obezdívka v ovládacím prostoru Větrací otvor a revizní šachta Výlez ze šachty Nerezové šoupě Nerezové šoupě Ovládání šoupěte Ovládání šoupěte

Uzávěr na stoce "B"

Vstupní objekt a konstrukce hlavního uzávěru na stoce "B" (1400/2100 mm) jsou z 20. let minulého století a nachází se v ulici Za Elektrárnou. K rekonstrukci (výměně) uzávěru bylo přistoupeno na základě dlouhodobých problémů s uzavíráním stoky. Uzávěrem se manipuluje průtok v oddělovači, který se nachází nad ním. Po zvážení všech variant bylo rozhodnuto o provedení kompletní výměny vadného uzávěru včetně rekonstrukce objektu šachty. Nutností pro realizaci bylo vybudování trvalého obtoku v objektu šachty. Pro maximální využití prostoru, výhodné statické poměry i kvůli minimálnímu zásahu do drážního tělesa, byl zvolen kruhový tvar šachty. Světlý průměr šachty byl 6,1 m a hloubka 8 m. Půdorysný tvar vstupní šachty je na straně šoupěte rovný, na protější straně půlkruhový. Jsou zde dvě výškové úrovně - ve výšce zastropení obtoku a druhá 4,7 m ode dna stoky. Podle požadavků investora bylo v šachtě osazeno nerezové oboustranně těsnící šoupě na návodní straně šachty. Manipulace se šoupětem je pomocí vřetene s elektropohonem, který je umístěn v horním patře šachty v prostoru pro ovládání. Za touto šachtou byl vybudován nezávislý objekt, revizní šachta, pro kontrolu uzávěru z povodní strany.