Fotogalerie

Konvergenční bod Konvergenční profil Injektování Deformometr Čílko

Stoka Sokolovská

Z důvodu zasažení oblasti letní povodní a plánované opravy TT byl v ul. Sokolovská proveden geofyzikální průzkum, aby zjistil změny stavu podloží po povodni. Tento zjistil velké množství rozvolněných zón se vztahem ke zděné stoce 1200/2000 jež probíhá celou délkou ulice, tak se vztahem ke komunikaci. Současně PVS a.s. nechala provést kamerový průzkum veškerých přípojek. Tento zjistil velké množství poškození na stávajících přípojkách. Náš projekt řeší sanaci okolí stoky, rušení starých z provozu vyřazených stok, opravy přípojek domovních vpustí a opravu uličních vpusti.

Celkově je sanováno 1230m kanalizace injektáží ze stoky. V místě poškozené klenby stoky je sanace prováděna v otevřeném výkopu vytvořením ztužující armované betonové klenby a to v délce 96m.

Domovních přípojek je celkem opravováno 38 u 34 objektů a to buďto bezvýkopovou technologií - mikrotuneláží, vložkováním pomocí pryskyřičného rukávce, nebo krátkou rozrážkou ze šachty.

Uličních vpustí u nichž je nutný stavební zásah je celkem 40ks. Zde se bude provádět jak oprava vlastní přípojky (mikrotuneláž, rozrážka, šachta), tak rušení starých vpustí a stavba nových, kteréžto výplývají z nové situace chodníků související s rekonstrukcí TT.