Fotogalerie

Šachta z LB profilů Ražený tunel-obtok, větrání, dělník Ražený tunel-obtok, větrání, dělník Detail žlábku 2. profil raženého tunelu Vejčitá stoka - 600/1100mm Vejčitá stoka - 600/1100mm

Stoka Na Květnici

Havarijni stav vejčité stoky 60/110 cm v ul. Na Květnici byl zjištěn v souvislosti s průzkumem hlavní stoky v ul. Táborské. Byla nutná oprava stoky v délce 250m. Průzkumem byly indikovány i dutiny a nehomogenní prostory do vzdálenosti cca 45cm od vnitřního líce stoky. Ta byla z hlediska rozsahu poškození rozdělena na dva úseky s rozlišnou nutností oprav. Kratší úsek dl.95m je ve větším spádu a z toho vyplývalo větší poškození, především dna stoky. Zde byla nejdříve provedena injektáž za ostění stoky. Následovala výměna stávajících kameninových žlábků za nové čedičové a to postupným vybouráním starých, dočasným podepřením klenby stoky a následným osazením nových čedičových žlábků. Nebylo možno předem ověřit nosnost zbylé konstrukce ani stav napjatosti okolní horniny, tedy ani ověřit navržený postup statickým výpočtem. Bylo proto použito observační metody, která byla založena na přesném denním měření deformací ponechané konstrukce stoky. Vycházeli jsme i ze zkušeností se stejným typem prací při opravě sběrače v ul.Trojská. Ve zbývajícím úseku, byl menší rozsah poškození a bylo provedeno pouze zainjektování volných prostor v okolí stoky a oprava vnitřního povrchu přespárováním.