Fotogalerie

Stávající stav Stávající stav Stávající stav Stávající stav-spojná komora Přechodová šachta na přípojce Obetonávka Čedičové koryto Nový stav Přechodová šachta na přípojce-nový stav Spojná komora-nový stav

Stoka Hradební

Hradební stoka je dlouhá 2025m a slouží pro odvod dešťových vod spádové oblasti. Tento projekt se zabýval sanací 590m dlouhého úseku v prostoru nádraží Praha Střed a jeho nejbližšího okolí. Hradební stoka byla vybudována cca ve 14.století, jako odvodňovací příkop podél původních městských hradeb. Jednalo se o příkop vyskládaný z kamenů, který byl cca v pol. 19.století zakryt cihlovou klenbou. Vznikla tak stoka o rozměrech 1,8x2,2m. Stoka pod nádražím byla silně poškozena - koroze zdiva, spáry bez pojiva, chybějící cihly - a hrozila až její destrukce. Vnitřní líc stoky byl sanován 10cm stříkaného betonu s vyztužením sítěmi. Na povrchovou úpravu dna byl použit obklad z čedičových tvarovek. I přes zmenšení průtočného profilu byla zachována dostatečná průtočná plocha pro bezpečné odvedení dešťových vod. Je to dáno také výrazným zmenšením drsnosti sanované stoky.