Fotogalerie

Roury Hobas DN 1800 Výkop s příložným pažením Odbočka Spojná komora Spojná komora Spojná komora

Sběrač CXII b

Při rekonstrukci sběrače CXII b v Hostivaři bylo úkolem zkapacitnit úsek stoky 600/1100 mm mezi ulicemi Hostivařská a Pražská. Při velkých deštích docházelo k častým přepadům z oddělovače v Průmyslové ulici do Botiče. Hydrotechnickým výpočtem byl stanoven profil DN 1800 ze sklolaminátu. Vzhledem k velkému profilu a nutnosti instalovat obtok do výkopu se pohybovala šířka výkopu okolo 3,5m a hloubka 5-6m. Vzhledem k frekventované silniční dopravě byla stavba prováděna po etapách. Na trase je jedna spojná komora se stokou 600/1100 a jedna přechodová šachta na profil 1200/2000. Tato šachta musela zároveň umožnit budoucí zkapacitnění dolního profilu. Součástí stavby byla přeložka vodovodu.