Fotogalerie

Vzdouvací šachta s obtokem Vzdouvací šachta se zaústěním obtoku Uložení obtoku DN1400 na terénu Ražený tunel z LB profilů Vejčitá stoka Vejčitá stoka

Sběrač Bohnická

Při rekonstrukci sběrače Bohnická - vejčitá stoka 110/187,5cm - bylo rekonstruováno poškozené spadiště a dva úseky stoky se značně poškozenou klenbou. V celé délce 138,5 m byly vyměněny žlábky za čedičové včetně jedné řady bočnic. Hlavním problémem se kterým jsme se setkali bylo převedení průtoku při stavbě. Jeho hodnota byla při bezdeštném období okolo 200 l/s a při velkých deštích až 5000 l/s. Vzhledem k velkému spádu stoky bylo využito možnosti obtoku po povrchu. Byla vybudována vzdouvací šachta s "komínem" nad terén. Z tohoto "komínu" vyúsťovalo ocelové svařované potrubí DN 1400, které převedlo i dešťové vody v celé délce rekonstrukce. K tomu, aby mohla voda vyzdouvat bylo vyrobeno ocelové čílko, které bylo zasunuto do připravených drážek ve vzdouvací šachtě. Zpětné zaústění do stoky bylo provedeno v provizorním spadišti.