Fotogalerie

Oddělovací komora 83K Vyústění obtoku zpět do stoky 1300/2100 Napojení obtoku v přelivné hraně Tlamové škrcení s čedičovým obkladem

Oddělovací komora 83K

Stavba se nachází v ulici Průmyslová v Praze 10. Důvodem zásahu do stávající oddělovací komory 83K byla častá odlehčení do nedalekého potoku Botič a následné znečištění splaškovými vodami.

Stavební úpravy na oddělovací komoře 83K zahrnovaly vybourání stávající škrtící trati dlouhé 10 m, sestávající z profilů DN300 a DN500 a nahrazení atypickým profilem v délce 1 m s čedičovým obložením. Součástí bylo postavení nových vstupů do samotné OK 83K, jeden v místě výtoku přímo na kobylu a druhý v místě konce staré škrtící trati.

Důležitou otázkou bylo převedení odpadních vod po dobu stavby. Vzájemné výškové poměry stoky a výpusti umožnily provedení obtoku DN500, který se natlakoval a převedl odpadní vody zpět do stoky. Lze konstatovat, že po provedených úpravách dojde k výraznému snížení znečištění potoka Botič, zejména v období dešťů.

Začátek stavby: 1.10.04
Konec stavby: 21.12.04