Fotogalerie

Propad komunikace Poškození stoky mimo vlastní propad Zajištěné místo propadu Pokládka potrubí ve výkopu Zvýšení profilu ražby Zatahování trub DN1200 do ražby Zatahování trub DN1200 do ražby

Českobrodská

Dne 5.8.2002 došlo k propadu komunikace v ulici Českobrodská. Propad byl v délce cca 12m, šířce 4m a dosahoval hloubky až 5,5m. Provoz musel být sveden do jednoho jízdního pruhu, což vzhledem k vysoké dopravní zátěži komunikace způsobilo výrazné problémy v celé navazující oblasti, obzvláště ve špičkách.

Propad vznikl vlivem poškození zděné stoky 700/1250 pod komunikací. Tato stoka byla nekapacitní a k jejímu poškození a následnému propadu vozovky došlo trvalým přetěžováním stoky a vnitřním přetlakem.

Po vyřešení sanace propadu a zprůjezdnění komunikace do dvou jízdních pruhů byla zahájena stavba nové stoky DN1200. Vzhledem k tomu, že po dobu stavby plnila stará stoka funkci obtoku zůstal jízdní pruh nad stokou uzavřen až do jejího vyplnění a zrušení. Kapacita nové stoky DN1200 vyhovuje i na výhledový stav. Z důvodu dosahování velkých rychlostí (přes 10m/s) byly pro výstavbu nové stoky použity roury z tvárné litiny od společnosti Saint-Gobain. Nová stoka v délce 551m byla budována částečně v ražbě a částečně otevřeným výkopem. Ražbou byl řešen horní úsek délky 140m kde se stoka nachází v hloubkách 5,5-8m a také dolní úsek délky 17m, kterým byla překonána komunikace bez omezení silničního provozu. Prostřední část stoky byla vybudována v otevřeném výkopu v hloubkách 3,5-5,5m.