Fotogalerie

Vyzdívání stoky 1 Vyzdívání stoky 2 Vyzdívání stoky 3 Pan zedník Napojení přítoku Dno spadiště Zdění šachty

Čakovice

Zásadní část stavby - stoka DN 1200 ze sklolaminátu - je součástí Letňanského sběrače. Tato byla provedena v ražbě délky 315 m, v hloubce od 5 m do 12 m pod terénem. V oblouku je stoka cihelná. Ražba je provedena v LB rámech s min. průchozím profilem 750/1800 mm.

Zbývající část projektu řeší nevyhovující technický stav kanalizace v dané městské části. Jde o kompletní vybudování nové kanalizační sítě včetně domovních přípojek, neboť původní byla prováděna v několika časových sledech víceméně svépomocí bez dodržování standardních prováděcích předpisů. Je zde tedy nedostatečné krytí stok, nevyhovující spády potrubí, netěsnost spar a další běžné problémy.

Začátek stavby: 1.5.2004
Konec stavby: březen 2005