Nabízíme

  • projektová dokumentace od studie po realizaci
  • řešení nových sítí
  • projekty rekonstrukcí i havárií
  • inženýrská činnost
  • hydrotechnické výpočty
  • nezávislé odborné posudky

Kanalizace a vodovody

Máme bohaté zkušenosti s projekty všech úrovní - od studie až po detailní realizační dokumentaci.
V oblasti kanalizací se zabýváme nejčastěji rekonstrukcemi stok a kanalizačních objektů a opravami havárií, což je dáno především rozsahem a celkovým stářím pražské stokové sítě. Její historické části patří mezi nejstarší ve střední Evropě. Socialistické vlastnictví na stavebně technický stav sítě také nemělo positivní dopad a s jeho důsledky se potýkáme doposud.
Pře rekonstrukcích a opravách často využíváme bezvýkopových technologií (moderní způsoby - cracking, mikrotuneláž, relining, aj. ), což je vzhledem k hustotě inženýrských sítí a pozemních komunikací nezřídka jediné možné řešení.
Samozřejmě také řešíme projekty nových kanalizací, jež se budují převážně v okrajových částech Prahy a přilehlém okolí ve vztahu k naplňování směrnice 91/271/EHS.
Spektrum činnosti u vodovodů je stejné jako u kanalizací - rekonstrukce, opravy, a nové návrhy zásobení obyvatelstva vodou. Samozřejmostí je kvalitní hydrotechnické posouzení moderními výpočtovými metodami. I zde se snad v ještě větší míře uplatňují moderní bezvýkopové způsoby ukládání a oprav potrubí.