Rekonstrukce kanalizace v Zahradě Kinských

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: METROSTAV a.s.
Realizace: červen 2010 - květen 2011

Začátek rekonstrukce stoky je v ulici Šermířská v budoucí lomové šachtě na stoce ZDE 600/1100 před spojnou komorou. Ze spojné komory stoka dále pokračuje do zahrady Kinských v Praze 5. Rekonstrukce kanalizace končí v šachtě cca 30 m před ulicí Na Hřebenkách. Rekonstrukce bude proto provedena částečně ve výkopu v souběhu se stávající kanalizací a částečně přeražbou ve trase stávající vejčité stoky ZDE 600/1100 resp. ZDE 500/875. Zděná stoka bude nahrazena stokou o profilu potrubí DN800, DN1000 a DN1200.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • Celková délka stoky............................................... 251 m
  • Délka stoky – zděná, čedičové cihly DN800.............10,5 m
  • Délka stoky – čedič DN800...................................182,5 m
  • Délka stoky – ŽB s čedič. výstelkou DN1000............30,2 m
  • Délka stoky – ŽB s čedič. výstelkou DN1200........... 27,8 m
  • Sklon stoky..................................................10 - 165‰ m
  • Profily stoky......................................DN800,DN1000,DN1200