Fotogalerie

Havárie kanalizace v ulici Vysočanská, Praha 9

26.července 2016 večer došlo po přívalových srážkách k propadu kanalizace VP 800/1430 a vozovky v ulici Vysočanská.

Okamžitě započaly práce na odstraňování havárie. Samotná kaverna o velikosti 212 m2 byla následující ráno zasypána inertním materiálem a zaklopena železobetonovou deskou. Ihned byly zahájeny stavební a projekční práce pro realizaci opravy, včetně zajišťování všech dostupných archivních podkladů stoky ze 60.let 20.století. Zároveň započal nepřetržitý stavební a geotechnický monitoring okolí havárie. Z hlediska geotechniky se jedná o geologicky a hydrogeologicky složitou lokalitu v náspu Vysočanské radiály v těsné blízkosti mostu a opěrné zdi, navíc v blízkosti bývalého lomu pískovce s četnými podzemními prameny.

Na terénu byl zřízen přečerpávaný provizorní obtok stoky a započaly samotné práce na opravu zkolabované stoky. Z důvodu hlubokého uložení stoky - cca 8,0 m byla zvolena sanace hornickým způsobem, tj. přeražbou mezi dvěma těžními šachtami. Tato možnost byla zvolena rovněž z důvodu nejmenšího možného vlivu na terén.

Díky nepříznivým povětrnostním podmínkám došlo v krátkém období k několika po sobě jdoucím přívalovým dešťům za sebou, které i přes intenzivní stavební činnost situaci ve stoce nadále zhoršovaly. Došlo k dalšímu rozvoji havarijního stavu ve stoce bez propagace na terén, který však byl nutný neodkladně řešit. Rozsah havarijních oprav se zvýšil z cca 55 metrů až na neuvěřitelných 420 metrů!

V rámci stavebních průzkumů byly odhaleny i závady na uličních vpustích, které budou opraveny v koordinaci s opravami kanalizace tak, aby nedošlo k dalšímu omezení dopravy.

Vysočanská ulice byla uzavřena pro automobilovou dopravu z bezpečnostních důvodů, dokud geofyzikální měření nepotvrdí stabilitu vozovky okolí propadu. Ze strany vedení města a dopravního podniku byl požadavek na brzké otevření alespoň jednoho zabezpečeného pruhu pro kyvadlový provoz (pod severním pruhem se nachází nestabilní kanalizace). Proto byl proveden geofyzikální průzkum jižního stoupacího pruhu mezi ulicemi Na Jetelce a Nad Krocínkou. S ohledem na výsledky byly obratem navrženy a realizovány sanační práce na vozovce. Po jejich realizaci zde byl spuštěn autobusový provoz.

Odhad konce oprav kanalizace je 3. čtvrtletí roku 2016. Po skončení prací na stoce bude Vysočanská radiála opatřena novým povrchem.