Terezín
- obnova kanalizačního systému Hlavní pevnosti

Investor: Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Dodavatel: Sdružení Čermák a Hrachovec a.s. + 1.SČV
Realizace: 1/2015 - 12/2015

Jedná se o rekonstrukci hlavních stok kanalizačního systému pod Hlavní pevností Terezín. Stokový systém byl vybudován současně s pevností v letech 1780-1790 a jeho stav je poplatný době vzniku. Stokový systém tvoří obvodová stoka A příčně rozdělená soustavou vnitřních stok (B, C, D, E) vedených v souladu s uličním systémem. Všechny prvky systému – stoky, šachty, přípojky – musí projít komplexní sanací.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY:
 • Celková délka............................................................4,2 km
 • Velikosti stok.............850x1450mm až 1350 x 1650 mm
 • Hloubka dna stok..............................................3,2 - 5,0 m
 • Podélný sklon....................................................0,3 - 6,5 ‰
 • Počet sanovaných šachet........................................55 ks
 • Počet sanovaných zaústění přípojek...................300 ks
 • Celková sanovaná plocha stok.....................19 000 m2
 • Odhadovaná délka spárování.......................155 000 m

 • Stavební práce sestávají z těchto hlavních činností:
 • Sanace šachet - přezdívky, výměna stupadel a poklopů
 • Sanace konstrukce - spárování, přezdívání
 • Sanace zaústění přípojek a podružných řadů
 • Sanace dna -nová výstelka z čedičových tvarovek
 • Sanace zemního prostředí pomocí injektáže řízenými horizontálními vrty