Fotogalerie

Půdorys a řez komorou Čílko v nátoku Budování čílka ve vypínací komoře Prorážka pro obtok Obtok ve funkci Vybouraná přelivná hrana Zdění přelivné hrany Nové rozrážecí kameny Nová přelivná hrana Nová přelivná hrana Střední rameno shybky

OPRAVA SHYBKY KMENOVÉ STOKY „K“

Investor: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Dodavatel:VARIS s. r. o.
Termín výstavby: 04/2009 - 06/2009

Součástí kanalizačního sběrače „K“ vedoucího z Modřan do Ústřední čistírny odpadních vod je shybka v ulici Na Výtoni. Shybka pod Vltavou spojující břehy Rašínova nábřeží a Hořejšího nábřeží v místě železničního mostu je tvořena dvěmi rameny DN 1500 mm a jedním ramenem DN 1400 mm. Přítok DN 3200 mm směřuje do středního ramene DN 1500 a sousední ramena jsou oddělena vysokými přelivnými hranami proměnné výšky 50 – 215 cm. Velká výška přelivných hran způsobuje, že po většinu roku je jednostranně namáhané střední rameno shybky, k přelivu do sousedních ramen dochází pouze při větších deštích. Při uzavření středního ramene dochází k zpětnému vzdutí splaškových vod do kanalizačního systému. Z těchto důvodů byla upravena, snížena levá přelivná hrana. Projekt se zabýval návrhem tvaru nové přelivné hrany včetně kamenořezů. Nové kameny musely respektovat tvar stávající komory pro což bylo nutné vyhotovit 3d zaměření stávající hrany.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • snížení přelivné hrany v délce . . . . . . . . . . . 4 m
  • snížení přelivné hrany . . . . . . . . . . . . . 400 – 1150 mm
  • počet kamenů přelivné hrany . . . . . . . . . . . 18 ks
  • počet kamenů rozrážecích . . . . . . . . . . . . . 9 ks
  • Zajímavostí této stavby bylo převádění vod během výstavby a měření stávajícího stavu přelivné hrany. Pro převádění splaškových vod 2000 l/s bylo zapotřebí navýšit původně plánovaný obtok z DN 600 mm na min. DN 800 mm. Vzhledem k velikosti obtoku a problémů s jeho instalací se navrhla možnost převedení přes vypínací stoku. Vložení čílka do stávající stoky před shybkou DN 3200 mm do výšky 1 m a vložení čílka do vypínací stoky DN 1800 mm na celou jeho výšku. Poté byla probourána stávající konstrukce mezi vypínací stokou a shybkou v délce cca 1,5 m.