Fotogalerie

Rekonstrukce Radlické výpusti

Investor: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Dodavatel: Subterra a.s.
Realizace: 10/2014 - 12/2015

Liniová stavba se nachází v zastavěném území Prahy - Smíchov. Jedná se o rekonstrukci stávající dešťové stoky, která křižuje důležité ulice hlavního města. Rekonstrukce vede částečně ve stávající trase a z menší části v trase nové. Uložení stoky je velmi mělké. Zaústění Radlické výpusti je do Vltavy v blízkosti železničního mostu. Stavba křižuje protipovodňové opatření a nadchází vodovod DN 800. Při výstavbě bylo nalezeno velké množství nefunkčních inženýrských sítí.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY:
  • Celková délka...................................................................360 m
  • Délka uložení ve stávající trase.....................................220 m
  • Délka uložení v nové trase.............................................140 m
  • Nový profil výpusti......................................................DN 800 mm
  • Materiál výpusti........................kamenina se zděnými oblouky
  • Sklon výpusti........................................................6,1 až 21,3 ‰
  • Počet zděných revizních šachet........................................8 ks
  • Speciální objekt..................................................výustní sdružený