Fotogalerie

Oprava havárie stoky na Proseku - 2.část

Investor: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Dodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.
Realizace: prosinec 2012 - listopad 2013

Stavba navazuje na havárii kanalizace, při které došlo k propadu vozovky v ulici Prosecká v Praze 8 s vytvořením kaverny cca 5 x 5 m. Během oprav havárie kanalizace byly provedeny průzkumy celé stoky v ulici Prosecká, při nichž se našly další havarijní úseky. Tato stavba řeší opravu stoky 700/1250 mm, která se nachází výše proti směru toku opravované havárie. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k destrukci ostění stoky na několika místech a byly nalezeny volné prostory za ostěním stoky. V horní části opravované kanalizace se nachází technicky nevyhovující spadiště s nevhodně napojenou boční kanalizací DN 300mm. Spadiště bylo opraveno a špatně zaústěná kanalizace byla do spadiště napojena dle městských standardů. Nová kanalizace zůstane stejného profilu 700/1250 s čedičovým žlábkem.

Stavba se nachází ve složitých geologických podmínkách. Před vlastní přeražbou stoky byly navrženy injektáže a jiná opatření.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • Těžní šachta TŠ1...................................3,5 x 2,5 m; hl. 8 m
  • Těžní šachta TŠ2.................................4,2 x 2,5 m; hl. 12 m
  • Délka přeražby............................................................55 m
  • Sklon ražby..............................................................3,6 %
  • Plocha výrubu...........................................................3,4 m2
  • Profil stoky...................700x1250 mm s čedičovým žlábkem