Oprava havárie stoky na Proseku - 1.část

Investor: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Dodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.
Realizace: září 2012 - duben 2013

V neděli 26.8.2012 došlo k propadu vozovky v ulici Prosecké v Praze 9 s vytvořením kaverny cca 5 x 5m. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k destrukci dna stoky, jejímž prostřednictvím se vyplavil materiál do kanalizace. Klenba stoky zůstala překvapivě neporušena. Místo poruchy se nachází těsně před spojnou komorou, kde se stoka stéká s druhou stokou shodného rozměru. V kaverně bylo obnaženo a narušeno plynovodní potrubí DN 500 s odbočku DN 100mm.

Oprava havárie byla následující: Nejprve došlo k proložení stávající stoky potrubím 2 x DN 300mm v úseku havarované stoky a splaškové vody byly převedeny do sousední stoky 1000/1750 prostřednictvím čílek v horním povodí. Proložené potrubí bylo obetonováno a stoka rozepřena v úseku kaverny. Byl opraven plynovod, propad vyčištěn od přebytečného destruovaného asfaltu a jiných částí komunikace. Propad byl sanován cementovou stabilizací a obnoven provoz dopravy ve dvou jízdních pruzích. V místě sanovaného propadu byla vyhloubena těžní šachta sloužící pro vlastní opravu stoky. Ta byla opravena v délce 41m kompletní přeražbou a obnovou této stoky.