Oprava kanalizace v ulici Nad Šejdrem

Investor: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Dodavatel: VARIS, spol. s r.o.
Realizace: od června 2011

Při revizní prohlídce v ul. Nad Šejdrem byl nalezen propad ve vozovce v blízkosti kanalizační šachty. Následně byly zjištěny další propady u celkem tří revizních šachet dešťové kanalizace. Značně porušené revizní šachty kanalizace byly přestavěny na kruhové s vnitřním profilem DN 2500 mm. Z jedné těžní šachty byla provedena nutná přeražba stávající porušené stoky. Opravy revizních šachet budou provedeny v kruhových těžních šachtách s průměrem 3,6 m do hloubky až 16,2 m.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • Hloubka revizních šachet...............................cca 16 m
  • Počet revizních šachet..........................................3 ks
  • Druh revizních šachet........hlubinné s přestupným oddělením
  • Profil dešťové stoky................................DN 1200 mm
  • Délka přeražby stávající stoky...............................5 m