Fotogalerie

Havárie kanalizační stoky v ul. Nad Rokoskou

Investor: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Dodavatel: PRAGIS a.s.
Realizace: prosinec 2011 - leden 2012

Jednotná stoka v ulici Nad Rokoskou je vejčitá zděná o profilu DN 700/1250. Při běžné prohlídce stoky byla zjištěna havárie v oblasti křižovatky ulic Nad Rokoskou, Květinářská a Zahradnická. Délka havarijního úseku je cca 4,2 metru, došlo zde k zhroucení klenby stoky a vývoji kaverny v nadloží. V oblasti poškozeného úseku se z pravé strany napojuje kanalizační přípojka DN 200. Stoka byla opravena z povrchu dvojicí šachet – soušachtím. Hloubka šachty byla provedena tak, aby byla trvale zajištěna provozuschopnost opravované stoky 700/1250.