Stavební úpravy na OK_3D Evropská

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: STAMET, s r.o.
Realizace: 08/2011-01/2012

Oddělovací komora OK_3D je umístěna na kmenové stoce D v Evropské ul. v blízkosti s křižovatky s ul. K Červenému vrchu. Důvodem stavby je výměna stávající a nevyhovující hradidlové desky na odtoku z oddělovací komory. Tato deska bude nahrazena novým regulačním šoupětem DN1200. Dále bude také osazeno nové regulační šoupátko DN500 do stávajícího otvoru v přelivné hraně oddělovací komory. Součástí navrhovaných úprav je i osazení technologie pro měření a dálkový přenos dat na dispečink PVK.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • Stavební přístupová šachta..........................3,55 x 4,6 m
  • Výměna šoupěte na odtoku.........................DN 1200 mm
  • Osazení šoupěte v přelivné hraně.................DN 500 mm
  • Výstavba nové revizní šachty..............2,06 x 3,0 m; hl. 9 m