Fotogalerie

Dřevěná výztuž šachty s lezným oddělením Dřevěná výztuž šachty s ochráněnými IS Spojení rohů Ražba s dřevěnou výztuží Ražba s výdřevou, křížení se stávajícími koridory Dno šachty z čedičových cihel Stavba skruží

Dětská fakultní nemocnice Motol

Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Dodavatel: Metrostav a. s.
Termín výstavby:09/2006-06/2007

Součástí rekonstrukce DFN Motol byly také přeložky stok a nové přípojky, které bylo nutno provést vzhledem ke křížení stávajících řadů s nově budovanými podzemními koridory (viz sekce podzemní stavby) a současně jejich špatnému technickému stavu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 • nové stoky, celková délka.............…924m
 • nové přípojky, celková délka....…......276m
 • rušené stoky, celková délka.............883m
 • velikost stok....................................DN200-500
 • materiál...........................................sklolaminát
 • hloubka uložení................................2,7-8,2m
 • Přeložky i přípojky jsou navrženy jako oddílná kanalizace a celý systém je proveden ze sklolaminátového potrubí. Celková délka nové kanalizace je 924,3 m a v trase je i několik spadišť. Celková délka přípojek je 275,5 m. Vzhledem ke geologickým a výškovým poměrům probíhala část prací v ražbách, část ve výkopu. Práce se odehrávají v prostředí písčitých hlín a zvětralých břidlic.
  Zajímavé na stavbě je návrat k dřevěné výztuži ražeb a šachet – maximální rozměr šachty až 5,0x3,55m při hloubce cca 9,0m.
  Současně s realizací nových řadů byly zrušeny nahrazované stoky v celkové délce 883m zafoukáním popílkocementem, u šachet byl odebrán horní kónus a poklop.