Rekonstrukce kanalizace Českobrodská, IV. etapa, Praha 9

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: sdružení Čermák a Hrachovec a.s. a Pragis a.s.
Realizace: prosinec 2015 - listopad 2017
Náklady stavby: cca 195 mil. Kč

Výstavba nové trasy kanalizační stoky, sběrače Jarov, v ulicích Českobrodská, Osiková a Habrová byla vynucena nekapacitními úseky stávající trasy sběrače Jarov, zejména v části pod pozemky a budovami Auto Jarov a.s.
Sběrač Jarov (bývalý horní úsek sběrače CCIVa) odvodňuje území sídliště Jarov s přilehlými oblastmi převážně vilové zástavby a dále oblast ulice Českobrodská se stávajícím areálem učilišť a okolí. Sběrač vychází od křižovatky ul. Malešické a K Červenému dvoru, vede ul. Malešická, Habrová, areálem Auto Jarov, ulicí Českobrodská a dále do ul. Hrdlořezská. Před vstupem do ulice Hrdlořezská je sběrač odlehčen oddělovačem OK-32E do Rokytky a dále pokračuje až po napojení na sběrač CCI v ul. Pod Smetankou.
Výstavba nového kapacitního sběrače je vedena pouze po veřejných pozemcích převážně v komunikacích. Vzhledem k hloubce uložení až 15 m byla stoka budována ve štole, tj. ražbou.

  • celková délka nové stoky 1015 m
  • profil nové stoky DN 1400

  • Pro výstavbu nové stoky byly použity dvě technologie ukládání.
    V úsecích uložených v hloubkách 15 – 10 m byla provedena na místě betonovaná železobetonová stoka. Kyneta stoky je vyložena čedičovými radiálkami do poloviny profilu. V úsecích uložených v hloubkách 10 – 6 m byla stoka provedena z prefabrikovaných železobetonových trub s vyložením čedičovými radiálkami také do poloviny profilu.
    V trase stoky je provedeno celkem 28 revizních šachet a objektů. Jedním z objektů je například, v křižovatce ulic Osiková – Pod Lipami, spadiště pro přepojení přípojné stoky DN800 do nové stoky. Spadiště je hloubky 13,5 m s výškou spadišťového prostoru 10 m. Dalším objektem je spojná komora v ulici Habrová pro přepojení přítokové stoky PNII 700/1250.