REKONSTRUKCE UZÁVĚRŮ NA STOKOVÉ SÍTI - ČECHŮV MOST, PRAHA 1

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: PRAGIS a.s.
Realizace: červen 2011 - březen 2012

Na náměstí Curieových, v prostoru před Čechovým mostem se nachází stokový systém města Prahy, odvodňující Staré město, Nové město a Vinohrady. Jednotný stokový systém byl navržen a postaven na počátku 20. století (1908). Celkem se jedná o tři hlavní stoky označené „A“, „III“ a „IV“, které se spojují ve shybkové komoře těsně před řekou Vltavou. Každá z těchto stok má svoji havarijní výpust do Vltavy. Všechny stoky jsou zděné, různých geometrických tvarů. Stoka „A“ rozměru 1600/2400 mm je součástí tzv. horního systému kanalizace a její výpust je profilu 1600/2000 mm. V šachtě U1 přechází rozměr stoky „A“ na 1200/1500 mm vzhledem ke zvětšení spádu. Stoky „III“ a „IV“ jsou součástí tzv. dolního systému kanalizace a jejich rozměr je 1000/1750 mm. Výpusti těchto stok jsou shodného rozměru 1200/1500 mm. Pro možnost proplachu shybky pod Vltavou je shybka propojena s Vltavou proplachovací stokou 1200/1500 mm.

Na všech stokách jsou dnes osazeny původní (rok 1908) litinové uzávěry – šoupata. Na všech výpustech jsou osazeny litinová šoupata a zpětné klapky. V celém stokovém systému se nachází 7 šoupat, 1 svislá klapka, 1 překlápěcí dvířka a dvě horizontální klapky. Tyto uzávěry slouží kromě dalších manipulací pro ochranu stokového systému před povodněmi. V rámci probíhající protipovodňové ochrany Prahy bylo zjištěno, že stávající stav armatur na kanalizaci je nevyhovující jak z hlediska těsnosti, tak z hlediska jejich ovladatelnosti. Proto bylo rozhodnuto provést výměnu stěžejních uzávěrů – U1, U2, U7, U8.

Základní údaje

Označení stoky Profil Typ uzávěru Práce Označení
Stoka "A" 1200/1500 Šoupě Výměna U1
Výpust stoky "A" 1600/2000 Šoupě Výměna U2
Výpust stoky "A" 1600/2000 Vert. klapka Výměna U8
Proplachovací kanál 1200/1500 Šoupě Výměna U7