Motto firmy

"Rádi žijeme a sportujeme. Pracujeme proto, abychom na to měli."

Obchodní informace

Obchodní jméno:
KO-KA s.r.o.

Právní forma:
společnost s ručením omezeným
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 51132

Datum založení:
1.dubna 1997

Adresa sídla:
Na Výšinách 16
170 00 Praha 7 – Holešovice

Adresa kanceláře:
Thákurova 7
166 29 Praha 6 – Dejvice

IČO: 25 11 72 97
DIČ: CZ 25 11 72 97

Základní kapitál: 100 000 CZK

Historie, současnost a cíle

Historie

Zakladatelé společnosti se profesně setkali v 80. letech minulého století, tehdy ještě jako samostatní projektanti či hlavní inženýři projektu ve státním podniku Interprojekt. Kromě společných profesních zájmů v oblasti výstavby kolektorové sítě na území hlavního města Prahy je spojovaly mimo jiné také sportovní mimopracovní aktivity zejména pak lyžování, tenis a vodní sporty. Tato vzájemná symbióza vyústila po několika neplodných letech vzájemného odloučení po převratném roku 1989 v založení vlastní projektové kanceláře s poněkud exotickým názvem KO-KA s.r.o. v roce 1997.
Po dešifrování zkratky KO (kolektory) - KA (kanalizace) je příbuznost s jinými obory podnikání jasně vyloučena a potenciálním zákazníkům sděluje vše, co o firmě potřebují vědět.

Současnost

Jsme renomovaná dynamicky se rozvíjející projekční společnost se zaměřením na podzemní a vodohospodářské stavby a stavby městské infrastruktury. Otevřený přístup k zákazníkům ve spojení s rychlostí, kvalitou a profesionalitou nás pasuje do role moderní společnosti se stabilní pozicí na trhu. Naším cílem je spokojený klient. Abychom udrželi progresívní trend, dáváme možnost uplatnění absolventům VŠ, kteří stojí na prahu kariéry a chtějí v našem oboru něco dokázat. Jsou u nás vedeni zkušenými odborníky a samozřejmostí je moderní počítačové vybavení.

Cíle

V dohledné budoucnosti plánujeme přestěhování do nového firemního centra, které nám umožní další komplexní rozvoj. Stávající prostory jsou kapacitně omezené. Budoucí optimální stav odhadujeme kolem 25-30 zaměstnanců. Nové prostory budou dostatečně reprezentativní a primárně uzpůsobeny potřebám kanceláře. Součástí mj. bude prezentační a jednací místnost, která nám v současných prostorech chybí. Po odborné stránce se v budoucnu chceme intenzivněji zapojit do podzemních staveb dopravní infrastruktury a do koncepčních prací v oboru vodovodů a kanalizací.

Členství v odborných organizacích

  • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - ČKAIT
  • Česká společnost pro bezvýkopové technologie - CzSTT
  • Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR - SOVAK
  • Český tunelářský komitét - ČTuK

Odborné aktivity

  • spolupracujeme se společností FINE - testujeme nový software před uvedením na trh na praktických příkladech
  • pořádáme akreditované odborné semináře celoživotního vzdělávání členů ČKAIT
  • jsme prověřeni Národním bezpečnostním úřadem NBÚ do stupně "vyhrazené"