Fotogalerie

Původní pohled Celkový pohled Portál východní Portál Západní Profil propustku Konečná podoba Konečná podoba Komunikace

PROPUSTEK SLAVOŠOV

Investor: Středočeský kraj
Dodavatel: SSŽ Praha a. s.
Zahájení výstavby: 2009

Propustek se nachází na komunikaci II/126 mezi obcemi Slavošov a Dolní Pohleď u Kolína. Projekt řeší realizaci nového propustku včetně nové komunikace. Součástí stavby je i objízdná dočasná komunikace.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • druh komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. třída
  • světlý profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 x 1,0 m
  • délka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,80 m
  • Technické řešení
    Nový propustek byl proveden ve svahovaném výkopu. Jeho tvar i velikost respektují původní kamenný propustek. Propustek je podkovitého tvaru šířky 1,0m a výšky 1,8m s klenbou poloměru 0,5m. Založení objektu bude provedeno na štěrkovém hutněném podsypu. Základová konstrukce je plošná železobetonová spojitá deska pod opěrnými křídly a tělesem propustku. Při výpočtu konstrukce bylo použito polygonální metody, která umožňuje započítat pasivní odpor zeminy a tím se výstižně přiblížit skutečnému působení zemního tlaku na stavbní konstrukci. Nosná konstrukce je z armovaného betonu třídy C25/30 - XF2, XD1,max. průsak 50 mm s přísadou Xypex. V patách propustku bude provedena drenáž z potrubí o průměru DN100.
    Nad propustkem je provedena nová komunikace v celkové tloušťce 330mm ze štěrkodrtě a obalovaného kameniva.