Fotogalerie

Umístění stavby Stavební situace Axonometrie Podélný řez Příčný řez

PODJEZD ROBOTNICE

Investor: Hlavní město Praha
Dodavatel: Dosud nerealizováno
Zahájení výstavby: 2010

Tato dosud nerealizovaná stavba má v současné době stavební povolení a řeší problematiku dopravního propojení obchodních areálů na Černém Mostě (IKEA, CČM) s plánovanou výstavbou obytného komplexu Robotnice v katastru Horní Počernice. Hlavní částí stavby je podjezd, který vznikne vybudováním mostní konstrukce na stávající rychlostní komunikaci R1. Stavba podjezdu je ohraničena stávajícím kruhovým objezdem u IKEA a plánovaným kruhovým objezdem na východ od rychlostní komunikace „R1 – Východní spojka“ (dále jen R1).

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 • délka mostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,05 m
 • rozpětí mostovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,60 m
 • šířka mostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,55 m
 • výška mostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,97 m
 • Technické řešení mostu :
  Z hlediska mostní konstrukce se jedná o předpjaté železobetonové mostní nosníky se spřahující monolitickou železobetonovou deskou, nosníky jsou neposuvně uloženy na úložném prahu v hlavě pilot (neposuvný kloub). Uložení nosníků na mostní opěře realizováno vrubovými klouby. Mostní opěry jsou tvořeny stěnou z vrtaných pilot - průměr pilot 900mm, osová vzdálenost 1800 mm, zemina mezi pilotami upravena do klenbiček a prostor zastříkám betonem k líci pilot. Závěrná křídla ve směru osy mostu (přibližně kolmo na mostní opěry), konstrukce rovněž z pilotové stěny.

  Technické řešení komunikace :
  Na mostě komunikace navržena jako rychlostní - nájezd na R1, východní spojka na dálnici D11
  V podjezdu bude obslužná komunikace funkční třídy C3 - komunikace se smíšenou stezkou pro cyklisty a pěší MO 9,6/50.