Fotogalerie

Pohled jihovýchodní 1 Pohled jihovýchodní 2 Pohled jihovýchodní 3 Pohled severozápadní

PODJEZD CHLUMECKÁ

Investor: Hlavní město Praha
Dodavatel: Sdružení Podjezd Chlumecká - Dálniční stavby Praha, Integra Liberec, OHL ŽS Brno
Uvedení do provozu: 05/2008

Podjezd Chlumecká propojuje nákupní centra na Černém mostě podél obou stran Chlumecké. Stavba byla spolufinancována z fondů Evropské unie.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 • celková délka podjezdu . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 m
 • světlá výška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,65 m
 • šířka podjezdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,65 m
 • šířka komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 m
 • délka komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 m
 • objem zemních prací . . . . . . . . . . . . . . cca 12 500 m3
 • Podjezd je obousměrný a umožnuje přímý průjezd pod ulicí Chlumecká z nákupního centra Černý Most ke Scontu. Předchozí možné spojení obou nákupních center bylo po objížďce dlouhé cca 3,2km.
  Podjezd má šířku cca 12,65m a délku 44m. Vlastní komunikace je délky 305m a šířky 12m. To zahrnuje 2 jízdní pruhy, pruh pro cyklisty a chodník pro pěší. Mostní objekt je z železobetonových prefabrikovaných předpjatých nosníků spřažených deskou. Opěry mostu jsou z vrtaných pilto DN900, definitivní konstrukce je tvořena ŽB stěnou tl. 250mm. Most tvoří dvě vozovky šíře cca 14,5m oddělené zrcadlem.
  Stavba kromě vlastní konstrukce podjezdu se souvisejícími zařízeními zahrnuje také řadu přeložek inženýrských sítí - kabelovod, vodovod, dešťová stoka, vodovodní a plynovodní přípojka, silové kabely a osvětlení - a kultivaci prostředí nově vysázenou zelení.