Fotogalerie

Zajištění východního portálu Rozrážka Prorážka na západní straně Vyražený tunel se základy portálu Nástřik hydroizolace Armování Armování a bednění Bednící forma klenby Vyztužení podchod-portál Západní portál, výztuž a bednění Obklad západního portálu kamenem Západní portál před dokončením Západní portál

PODCHOD KBELY

Investor: Hlavní město Praha
Dodavatel: Prominecon group, a.s.
Výstavba: 05/20010 - 10/2010

Podchod pro pěší je veden železničním náspem tratě Praha-Turnov a propojuje okrajovou část Kbel s jejich centrem. Současně se občané dostanou jednoduše do odlehlejších částí stávajícího parku.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • celková délka..................................……24 m
  • profil podchodu podkovitý ....................3,0 x 3,0 m
  • Obě strany náspu byly částečně odkopány a zajištěny. Ražba podchodu byla prováděna pod ochranou mikropilotového deštníku, díky čemuž mohl být po dobu stavby zachován běžný provoz. Ražba probíhala na dvě lávky s ocelovými důlními rámy, ocelovým pažením a stříkaným betonem se sítí. Definitivní konstrukce je navržena z litého armovaného betonu třídy C 30/37 opatřeného antigrafitti nátěrem. Mezi definitivní a provizorní konstrukcí je provedena hydroizolace pomocí nástřiku na bázi cementu a kopolymeru. Portály podchodu se z obou stran zakously do stávajícího železničního náspu a spolu s opěrnými křídly jsou v celé ploše obloženy žulovým kamenem.