Fotogalerie

Úsek Luštěnice Úsek Luštěnice Úsek Luštěnice Úsek Luštěnice Osazené obrubníky Finisher v akci

Silnice I/38 v úseku Vlkava - Bezděčín

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodavatel: Eurovia CS
Realizace: říjen 2009 – srpen 2010

Projekt řeší opravu stávajícího krytu vozovky silnice I. třídy v okrese Mladá Boleslav, na které je značný podíl těžké nákladní dopravy.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • druh komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. třída
  • celková délka opravovaného krytu . . . . . . . . . 12,946 km
  • opravované trubní propustky. . . . . . . . . . . . . . . 1 ks
  • opravovaná čela propustků . . . . . . . . . . . . . . . 13 ks
  • Technické řešení
    Celý rozsah stavby je veden v trase původní silnice od Bezděčína do Vlkavy a prochází obcemi Libichov, Luštěnice, Újezd a Bratronice. Oprava krytu začíná za exitem 39 z dálnice R10 za nájezdovou rampou u Bezděčína a končí před hranicí obce Vlkava. Stavba bude realizována po etapách na základě diagnostiky vozovky se zachováním provozu po polovinách vozovky. Po dobu oprav bude provoz řízen dočasnou světelnou signalizací. Živičný kryt vozovky bude odfrézován v tloušťce 50 mm, alt. upraveny i stávající podkladní vrstvy. Nová konstrukce bude provedena z recyklátu s finální vrstvou mastexu.