Fotogalerie

Skrývka Skrývka Srovnané podloží Příprava Nová komunikace Válec Finisher v akci Nová komunikace Nová komunikace

OPRAVA SILNICE III/3299 a III/3294

Investor: SÚS Kolín
Dodavatel: Eurovia cs
Realizace: květen – srpen 2009

Projekt řeší opravu stávajícího povrchu vozovky silnice III/3299 v km 1,360 – 3,345 a silnice III/3294 v km 6,846 - 7,233. Silnice se nachází v obci Velim na okrese Kolín.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • druh komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. třída
  • celková délka komunikace . . . . . . . . . . . . 2 085 km
  • celková opravovaná plocha. . . . . . . . . . . . 12 843 m2
    • asfaltový povrch na kostky . . . . . . . 9 536 m2
    • frézování a nový asfaltový povrch. . . 3 307 m2
Technické řešení
Celá stavba začala v předstihu opravou krytu vozovky před železničním přejezdem směrem ke komunikaci I38. Následně pokračovala za přejezdem přes celou obec až ke křižovatce s ul. Sokolská vedoucí směrem k I12. Silnice byla opravována po polovinách. Stávající kryt byl z dlážděných kostek a částečně asfaltových ploch. Bylo nutno se vypořádat tedy s 2 variantami provedení. Při obnově kostkového povrchu činila nová tl vozovky 200 – 230 mm a u frézovaného povrchu 50 mm. V průběhu stavby bylo nutno provést koordinaci s výškovým napojením vozovky kolem nově opravovaného náměstí Obránců míru. V rámci možností bylo provedeno rozšíření silnice i v místech oblouků, aby silnice vyhovovala požadavkům silnice III. třídy.