Rekonstrukce dvou lávek přes řeku Rokytku

Investor: Magistrát hl. m. Prahy - Odbor městského investora
Dodavatel: DUMA spol. s r.o.
Výstavba: říjen - listopad 2011

Stavba byla spolufinancována z fondů Evropské unie.
V říčním kilometru 16,50667 vodního toku Rokytka se nachází první železobetonová lávka pro pěší. Rekonstrukce je vyvolána stavebně technickým stavem mostního objektu, kde stav nosné konstrukce je hodnocen jako špatný a příčné uspořádání mostu nesplňuje požadované předpisy (nedostačující šířka). Stejná situace nastává i pro druhou rekonstruovanou lávku. Oba mosty mají střední podpěru, která má negativní vliv na hydrotechnické poměry v okolí mostního objektu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 • Založení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plošné
 • Délka přemostění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,80 m
 • Délka lávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,80 m
 • Délka nosné konstrukce . . . . . . . . . . . . . . . 14,80 m
 • Rozpětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 7,09 m
 • Šikmost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90°
 • Volná šířka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,14 m
 • Šířka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40 m
 • Výška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,20 m
 • Stavební výška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 m
 • Konstrukční výška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20 m
 • Nový návrh lávek předpokládá odstranění střední podpěry. Tím dojde ke změně statického schématu avšak délka přemostění zůstává zachována. Nové konstrukce lávek jsou navržena z předem předpjatých nosníků tvaru T.